E-ticaret destekleri belirlendi

Şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye e-ihracat Platformu’na yönelik faaliyetlere ilişkin giderler için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) sağlanacak destekler belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan e-ihracat destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planlarını oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları e-ticaret odaklı rapor giderleri yüzde 50 oranında ve 1.5 milyon TL’ye kadar, dijital pazaryeri tanıtım giderleri 3 yıl süreli ve yüzde 50 oranında, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.5 milyon TL, e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon TL, e-ticareti konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde desteklenecek.

Bunun dışında e-ihracat tanıtım desteğine ilişkin giderler ise yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek miktarı B2B platformları için yıllık 4 milyon TL , e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL ve pazar yerleri için yıllık 30 milyon TL ile sınırlı olacak.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği; şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.5 milyon TL, pazar yerleri için yıllık 15 milyon TL perakende e ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için 25 milyon TL’yi geçemeyecek. Yurtdışı pazaryeri entegrasyon desteği ise en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için yüzde 50 oranında ve 3 yıl süreli olarak 200,000 TL’ye kadar desteklenecek.

Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderlerine 3 yıl süreli ve yüzde 50 oranında olmak üzere; e-ticaret konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL’ye diğer yararlanıcılar için en fazla 1.5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Bu kapsamda ayrıca pazaryeri komisyon gideri, sektörel ticaret ve alım heyeti, e-ihracat tanıtım projesi, e ihracatı geliştirme projesi ve Türkiye e-ihracat Platformu destekleri de belirlendi.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteklerine ilişkin oranların hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile marka ve TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.

Bu bölüm kapsamındaki giderler, şirket kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon TL’ye, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Kararın uygulaması için Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracat desteklerine ilişkin giderlerine de yıllık en fazla 30 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığınca ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için destek oranları 20 puana kadar artırılabilecek. Karar kapsamındaki destek üst limitleri, her takvim yılı başında TÜFE + Yİ ÜFE’nin yarısı oranında güncellenecek.

İlgili Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri hakkında karar kapsamında desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri bu karar kapsamındaki desteklere de başvurabilecek.

Yorum yapın